בקרת שיוט - Cruise Control לטויוטה שלך

 

מערכת בקרת שיוט - Cruise Control היא מערכת המאפשרת לשמור על מהירות קבועה בנסיעה ללא צורך בלחיצה על דוושת ההאצה, ע"י הוראה של הנהג.

 

באפשרותו של הנהג לקבוע מהירות נסיעה רצויה על ידי לחיצה על דוושת ההאצה ובאותה נקודה להורות למערכת בקרת שיוט להמשיך באופן עצמאי את הנסיעה באותה המהירות.

 

כמו כן ניתן להורות למערכת להאיץ או להאט את מהירות הנסיעה או לשמור על מהירות קבועה על ידי לחצני הבקרה של המערכת. מערכת בקרת השיוט תבוטל בצורה אוטומטית כאשר הנהג ילחץ על דוושת הבלם, כמו כן ניתן לבטלה ע"י לחצן בקרת השיוט.

 

מערכת בקרת השיוט אינה מחדשת את מהירות הנסיעה באופן עצמאי אלא אם תתקבל פקודה כזאת על ידי הנהג.

 

מערכת בקרת השיוט תזכור את מהירות הנסיעה האחרונה שנקבעה לה גם לאחר שהתבטלה, ע"י הרמת ידית בקרת השיוט כלפי מעלה נחזור למהירות הקודמת לפני ביטולה.

 

מערכת בקרת השיוט בטיוטה היא ידית (בדומה לידית הפעלת איתות ברכב) ונמצאת ליד ידית הפעלת האיתות מאחורי ההגה בצד ימין, בעת הפעלתה נדלקת נורית חיווי בלוח השעונים. 

 

יתרונות השימוש בבקרת שיוט:

 

השימוש במערכת מוריד את תצרוכת הדלק, עקב חוסר בתאוצות מיותרות.

 

הגבלת מהירות הנסיעה ובכך נמנע מצב של נהיגה במהירות מופרזת.

 

נהיגה מהנה ופחות מעייפת במיוחד לרגל שלוחצת על דוושת ההאצה.
מבצעים הזמנת נסיעת התרשמות הזמנת טיפול דרכי יצירת קשר נגישות